Väster Udd

Södra halvan av Karlskronas huvudö Trossö är den del av vårt levande världsarv som består av en aktiv marinbas och ett skeppsvarv. I sydvästra hörnet ligger Väster Udd eller Västerudden som egentligen inte alls är en udde i geografisk bemärkelse. Väster Udd kallas 1681 Bäckanabben på en karta över Karlskrona och började i 1700 talets början få namnet Västerudden och gränsar i norr till Amiralitetsgatan, i öster till Konstapelsgatan, i söder och väster till varvsområdet.

Länge var Väster Udd och Björkholmen stadsdelar där de lägsta samhällsklasserna bodde i enkla stugor för en familj. Många arbetade på varvet men här bodde även officerare, hantverkare och sjöfolk. Endast två av 76 husägare hade på den tiden son-namn och bland namnen på Västerudden fanns till exempel Griip, Sundelius, Röding, Liten och Stropp. I sydväst var det bebyggt med varvsarbetarnas stugor ända ner till Lindholmsbron samt på udden i väst.

70 procent av den ursprungliga staden försvann i den stora stadsbranden 1790. Endast en stadsdel fanns kvar i askorna – Väster Udd då den skyddades av att vinden låg åt andra hållet. Varvet behövde dock utökas och både Varvsgatan och dåvarande Sjömansgatan som tidigare gick ut ända fram till dockornas svängningsrum hamnade delvis innanför den på 1830-talet byggda varvsmuren. Nordiska museet gjorde 1936 en jämförelse med bebyggelsen på kartor jämfört med 1718 utanför Baggensgatan och Väster Udds hus utanför varvsmuren hade det inte förändrats nämnvärt. På Väster Udd fanns också en småbarnsskola mellan 1849 till 1971. Från 1890 låg skolan i kvarteret Havfrun där den fick ett eget hus för undervisningen, vilket var modernt för tiden.

 • Södra Skepparegränd 1 i Karlskrona. Foto: Folke Svensson/ Blekinge museum
 • Skepparegatan (Branta berg)
 • Fotografi över Skepparegatan mot backen upp till Västerudden. Blekinge Museum (1900-tal)
 • Örlogsvarvet med torrdockorna. Blekinge Museum, Vykortssamlingen
 • Örlogsvarvet med torrdockorna. Blekinge Museum, Vykortssamlingen
 • Sydvästra delen av Västerudd sedd i fågelperspektiv omkring 1890-talet i Karlskrona.
 • Kvartersskylt från Västerudd, Kvt. Hector Nr 17. Vit text på blåmålad botten. Tillvarataget rivningsfynd av Thomas Persson, Blekinge Läns Museum.
 • ">Skylt, kvartersskylt av plåt. Oval, välvd. Svart med vit text
 • Kolorerat foto föreställande Skepparegatan i korsning med Amiralitetsgatan och kvarteren Lavetten till vänster och Kanonen närmast omkring 1929., Blekinge Museum, Vykortssamlingen
 • Livsmedelsaffär i korsningen av Södra Skepparegränd 1 och Skepparegatan, Karlskrona. Foto: Folke Svensson/ Blekinge museum
 • Skepparegränd 19 till vänster. På Västerudden. Blekinge Museum (Ca 1915)
 • Skepparegatan upp till stadsdelen Västerudden. Blekinge Museum, Erik Jovenius samling
 • Bostadshus på Södra Skepparegränd, Västerudden. Blekinge Museum, Erik Jovenius samling
 • Utrymt bostadshus på Amiralitetsgatan 23 i korsning med Skepparegatan 22. (1962) Senare rivet 1963. Foto Jonny Romberg/Blekinge museum
 • Fotografi på äldre stenhus med en Tobaks och Kortvaruaffär i hörnet av Varvsgatan och Skepparegatan. Kortet är taget någon gång under 1950-talet. Blekinge Museum
 • Fotot är taget söderut på Skepparegatan i Karlskrona. Den korsande vägen är Amiralitetsgatan. Blekinge Museum
 • Grävmaskin utför markarbete efter rivning av bostadshus i kvarteret Taube 19 på Amiralitetsgatan 23 i korsning med Skepparegatan 22 i Karlskrona. Fotograferat invid Berggården mot söder. Foto: Folke Svensson/ Blekinge museum (år 1964)

Kvarteren med gamla och till stor del förfallna träkåkar revs på 50-talet och började ge plats till nya flerfamiljsbostäder men även mer utrymme för varvet. Kvarteren Havfrun och Hector har sedan dess varit parkeringar för varvsanställda. På 1970-talet planerades dock ett parkeringsgarage med handelsmöjligheter men planerna sattes aldrig i verket.

Stadsradhusen som ligger i kvarteren Havfrun och Hector påbörjades så sent som 2003 och var de nyaste byggnaderna på Väster Udd tills Havfrun (Hus A) och Hector (Hus B) var klara för inflytt 2018–2019. Sedan maj 2019 förvaltas fastigheterna Havfrun och Hector av Bostadsrättsföreningen Varvskranen och dess medlemmar. 

Fram till idag har Trossö förändrats mycket sedan staden Karlskrona grundades och Väster Udd tillhör idag ett av stans mest attraktiva områden och Brf Varvskranen erbjuder några av Karlskronas mest moderna bostäder. Centralt beläget och precis i randen till världsarvet. 

Ett stort tack till Arkivet på Blekingemuseum för hjälp med bakgrundsfakta och bilder.

Karta över Karlskrona (1850), Wikipedia
Karta över Karlskrona (1850), Wikipedia